Hjem

ADRESSE:

Baunevænget 90, DK-3480 Fredensborg CVR: 36716932

Telefon: 5059-4959 Bank: Spar Nord 9213-4561573013

E-mail: info@fishstats.dk

FishStats kan

 

 • Udføre fiskeundersøgelser. Vi har stor ekspertise i at artsbestemme og kvantificere fisk ved hjælp af snorkling (giver et hurtigt og præcist billede af fiskesammensætningen), men kan også tilbyde traditionelle fiskeribiologiske undersøgelser med oversigtsgarn og ruser

 

 • Holde styr på dine data, analyser og statistiske output:
  • bistå med forsøgsplanlægning og forsøgsdesign, herunder beregning af ”sampling size”.
 • indtaste data i ønsket format og/eller bistå med forslag til database design.
 • statistiske analyser på højt fagligt niveau.
 • præsentere dine forsøgsresultater i tabeller og grafer i professionel kvalitet som kan bruges til publicering.
 • udfærdige resultat afsnit (på engelsk eller dansk efter ønske) som kan indgå i en ønsket publicering.
 •  

  • Formidle dit projekts resulater både skriftligt og mundtligt.

   

  • Rådgive omkring genskabelse/restaurering af marine habitater (primært sten - og biogene rev).

   

  • Bistå med ansøgninger til fonde mv.

   

  • Foretage korrekturlæsning på faglige rapporter og videnskabelige artikler inden for generel marin biologi, habitatrestaurering og fiskeribiologi.

   

  ><(((°>FishStats.dk

  Copyright @ All Rights Reserved